Bestyrelsesmedlemmer:

Jørgen Jessen Møller - Formand
Gynther Jørgensen
Eigil Lauridsen

 

Bestyrelsessuppleanter:

Steen Døssing
Hans Chr. Rokahr