Ændring: Dato og tidspunkt bebeholdes, men afholdelse sker hos 

Advokatcentret, Asylvej 13, 6400 Sønderborg.

 

ANTENNEN (under afvikling).

Antennens sidste ordinære generalforsamling afholdes:

Tirsdag den 14. april 2020 kl. 16.00 i Multikulturhuset.

Dagsorden i henhold til vedtægterne,

og lovmæssige afslutningsprocedurer i øvrigt.

/Bestyrelsen.

 

ANTENNEN (under afvikling).

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling afholdes der ekstraordinær generalforsamling.

Formål: Opløsning af Antennen

/Bestyrelsen