Stofa Komplet udgår fra 1. marts 2016!

Stofa meddeler at de ophører med at give den såkaldte kompletrabat til de medlemmer, der abonnerer på flere produkter (tv-Smart tv-bredbånd-telefoni)

Det sker for at forenkle de bindinger, der i dag er mellem produkterne.

Kompletrabatten vil på et senere tidspunkt blive afløst af en anden form for belønning til de medlemmer, der har/indgår aftale om flere Stofa produkter.

 

Nyt Radioprogram!

Absolute Radio, som er stoppet med at sende, er blevet erstattet af RTL Radio.

Frekvensen er den samme - 98,7 MHz.

Revideret FM programliste kan ses her